Ürün kalitesinden ve güvenlikten fedekarlık etmeksizin, enerjinin verimli kullanımı doğrultusunda yapılandırdığımız ve organize ettiğimiz, disiplinli bir çalışmadır.

Enerji verimliliği hizmetleri

• Enerji etütleri

• Verimlilik artırıcı proje hazırlanması ve uygulamaları

• Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi

• Danışmanlık

Ölçüm ve raporlama

• Baca gazı

• Isı / sıcaklık görüntüleme

• Isıl geçirgenlik

• Sıvı iletkenlikleri

• Buhar kaçakları

• Sıcaklık

• Akış

• Nem

• Basınç

• Elektrik Enerjisi

• Hız ve devir

• Aydınlatma